– Họ tên: Trần Minh Tùng

– Năm sinh: 12/11/1988

– Trường: Đại học Kinh Tế TP.HCM

– Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

– Trình độ: Thạc sĩ

– Môn dạy: Tiếng Anh

– Họ tên: Lê Trường Thịnh

– Năm sinh: 05/09/1995

– Trường: Đại học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM

– Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

– Trình độ: Cử nhân

– Môn dạy: Tiếng Anh

– Họ tên: Phan Nguyễn Băng Tâm

– Năm sinh: 29/05/1996

– Trường: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

– Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa

– Trình độ: Đại học

– Môn dạy: Sinh 

– Họ tên: Phan Nguyễn Mai Thảo

– Năm sinh: 31/03/1990

– Trường: Học viện Bưu Chính Viễn Thông

– Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

– Trình độ: Cử nhân

– Môn dạy: Tin học

Quốc Minh

– Họ tên: Huỳnh Quốc Minh

– Sinh năm: 29/05/2001

– Trường: Đại học Khoa học Tự Nhiên TP.HCM

– Chuyên ngành: Toán – Tin

– Trình độ: Kỹ sư

– Môn dạy: Toán, Tin học

– Họ tên: Lê Kim Ngọc

– Năm sinh: 12/12/1988

– Trường: Đại học Kinh Tế TP.HCM

– Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

– Trình độ: Thạc sĩ

– Môn dạy: Quản trị học

– Họ tên: Dương Bỉnh Thắng

– Năm sinh: 03/10/1991

– Trường: Đại học Kinh Tế TP.HCM

– Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

– Trình độ: Thạc sĩ

– Môn dạy: Tiếng Anh, Quản trị học

– Họ tên: Huỳnh Văn Hiền

– Năm sinh: 03/05/1990

– Trường: Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

– Chuyên ngành: Sư phạm Hóa

Trình độ: Giáo viên đứng lớp

– Môn dạy: Hóa (cấp II,III, LTĐH)